FNCCI Gandaki Province signed MoU with Hainan-based organization

FNCCI Gandaki Province signed MoU with Hainan-based organization

बैंक तथा वितिय समस्या समाधानको लागि ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण

बैंक तथा वितिय समस्या समाधानको लागि ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण

ढुवानीका साधनको स्वरुप परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघकाे माग

ढुवानीका साधनको स्वरुप परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघकाे माग

नेउवामहासंघ गण्डकी प्रदेशको चौथो प्रदेश सभा

नेउवामहासंघ गण्डकी प्रदेशको चौथो प्रदेश सभा

Interaction Program on Province 4 upcoming Budget

Interaction Program on Province 4 upcoming Budget

News Clipping

FNCCI News

ILO
Encompass
Welcome to ILO Encompass
Comptitiveness and Resilience AssessmentTool