ने.उ.वा.महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति श्री डि वी बस्नेत ज्यूलाई गण्डकी प्रदेशको सचिवालयमा स्वागत ।

ने.उ.वा.महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति श्री डि वी बस्नेत ज्यूलाई गण्डकी प्रदेशको सचिवालयमा स्वागत ।

ने.उ.वा.महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति श्री डि वी बस्नेत ज्यूलाई गण्डकी प्रदेशको सचिवालयमा स्वागत ।

ने.उ.वा.महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति श्री डि वी बस्नेत ज्यूलाई गण्डकी प्रदेशको सचिवालयमा स्वागत ।

महिला उद्यमीहरु बिच परिचयात्मक तथा हरितालीका तिजको शुभकामना आदान प्रदान ।

महिला उद्यमीहरु बिच परिचयात्मक तथा हरितालीका तिजको शुभकामना आदान प्रदान ।

बैंक तथा वितिय समस्या समाधानको लागि ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण

बैंक तथा वितिय समस्या समाधानको लागि ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण

ढुवानीका साधनको स्वरुप परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघकाे माग

ढुवानीका साधनको स्वरुप परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघकाे माग

Notices

News Clipping

FNCCI News

ILO
Encompass
Welcome to ILO Encompass
Comptitiveness and Resilience AssessmentTool